Het EEE-virus

Decorontwerper Erwin maakt zich zorgen. Grote zorgen. Langzaam maar zeker verspreidt zich het EEE-virus in de gebouwen van de VRT. Gelukkig heeft het nog geen dodelijke slachtoffers gemaakt zoals het ebolavirus en de ziekenhuisbacterie. Maar net zoals die twee lijkt het EEE-virus niet te stuiten.

Niet in de decorafdeling maar vooral in de journaals en de wandelgangen waart het virus rond. “Vanuit de receptor EEE-fficiënt”, schrijft Erwin, “heeft het zich verspreid met als voorlopig resultaat de uitspraak EEE-ffect en BEEE-lliardstraat. Benieuwd waar dit zal eindigen …”

Zou het EEE-virus niet een mutant van het E-virus kunnen zijn? Is het niet allemaal begonnen met symptomen zoals EL-lektriciteit, EN-nergie en EL-lement? Het E-virus is ook nog niet uitgeroeid, maar het is toch al verzwakt. Je hoort gelukkig ook weer EEE-lektriciteit, EEE-nergie en EEE-lement.

Misschien kunnen we het EEE-virus bestrijden met een eenvoudig middel: de spelling? Staan er twee medeklinkers na de e, dan is het E. Staat er maar een medeklinker, dan is het EEE. Maar …

Het EEE-virus woedt niet alleen bij de E-woorden. Ook de sjwa moet eraan geloven. De opvallendste slachtoffers zijn REE-portage en REE-clame. Of zijn die een ongewenst neveneffect van de REE-medie? Zou kunnen.

Hoe dan ook, we moeten blijven vechten tot het EEE-virus uitgeroeid is. De volksgezondheid is in gevaar.