Slagen verslaan

Het kan verkeren in deze wereld. Stel nu dat je James Brown bent. Dan moet je toch wel bijzonder teleurgesteld zijn in deze wereld. Volgens de populairste krant van Vlaanderen moet James Brown een boete betalen voor het slagen van zijn vrouw. Haalt die vrouw eindelijk haar diploma, moet meneer boeten. Waar gaat dat naartoe?

De krant bedoelde dat James Brown moet betalen voor het slaan van zijn vrouw. Dat werd in de rest van het stuk wel duidelijk. Kennelijk zitten zijn handen nogal los en heeft zij een klacht tegen hem ingediend.

Slaan en slagen. Het is niet hetzelfde, beste mensen. ‘Slaan’ is onder meer wat James Brown gedaan heeft: een paar meppen geven. In de verleden tijd ‘sloeg’ hij zijn vrouw. Met een voltooid deelwoord erbij heeft hij haar ‘geslagen’. De journalist van de populairste krant van Vlaanderen heeft dat voorval willen ‘verslaan’ (‘versloeg’, ‘verslagen’), maar heeft het verkeerde woord gekozen.

‘Slagen’ is min of meer hetzelfde als ‘lukken’. Min of meer, want je kunt de twee niet in dezelfde constructie gebruiken. Als jij ergens in slaagt, dan is dat jou gelukt. Als je begrijpt wat ik bedoel. ‘Slagen’ wordt regelmatig vervoegd: de verleden tijd is ‘slaagde’, het voltooid deelwoord ‘geslaagd’.

Kortom, James Brown is erin geslaagd een boete te krijgen omdat hij zijn vrouw had geslagen. Zo simpel is het.