Welkom in Hotel Errera!

De Vlaamse minister-president heeft sinds kort een nieuwe ambtswoning. Het is een mooi pand geworden en daar hoort een mooie naam bij: ‘Hotel Errera’. Mooi is hij wel, maar Nederlands is het niet.

Wat is een hotel? Een gebouw ingericht voor het onder dak brengen van reizigers, zegt Van Dale, een logement. Maar wie nu denkt dat de minister-president zijn intrek heeft genomen in een gerenoveerd hotel, heeft het grondig mis. Hotel Errera is nooit een hotel geweest. Het is een Frans ‘hôtel’, een herenhuis, dat in dit geval gebouwd is door de familie Errera. Hotel Errera is net zo min een hotel als het ‘hôtel de ville’ van Brussel.

‘Hotel’ is verouderd in de betekenis van voornaam huis, zegt Van Dale, en dus behoort het niet tot de moderne standaardtaal. Is er dan geen Nederlands alternatief? Natuurlijk wel. In Amsterdam hebben ze ook zulke prachtige herenhuizen en die heten de Van Raey-huizen, de Coymans-huizen, de Cromhout-huizen. In Tienen staan de Van Ranst-huizen.

De Vlaamse overheid heeft een kans gemist. Ze heeft voor het uithangbord van de Vlaamse gemeenschap een Franse naam gekozen, die de gemiddelde Nederlandstalige op het verkeerde been zet. En er is een mooi en correct Nederlands alternatief: het Errera-huis. De Standaard gebruikt volgens de taalbewakers consequent die naam, de taaladviseur van de Vlaamse regering zal hem ook voorstellen bij de minister-president, wij gebruiken hem ook. Voor iemand een kamer wil gaan boeken in Hotel Errera …