Hoe schrijf je dat: boeken+top+10?

“In de teksten die ik nalees, wordt af en toe een specifieke ‘top zoveel’ samengesteld”, schrijft een gebruiker van VRTtaal.net. “Ik vind bij jullie wel samenstellingen als ‘top 40-plaat’, maar wat doe je als ‘top 10’ aan het eind staat?”

Laten we met ‘top tien’ beginnen, met het getal in woorden. Samenstellingen daarmee spel je in één woord: toptienplaat, boekentoptien. Het zijn gewone samenstellingen: er is geen klinkerbotsing, er zitten geen vreemde tekens of cijfers in. Volgens de algemene regels schrijf je dergelijke combinaties aan elkaar.

Ingewikkelder wordt het als je het getal in cijfers schrijft. Als een woord wordt gevolgd door een letter of een cijfer, schrijft de Woordenlijst, dan beschouwen we het geheel als een woordgroep en gebruiken we een spatie. Vandaar: top 10.

Een samenstelling met een dergelijke woordgroep krijgt volgens de Woordenlijst slechts één koppelteken. Als voorbeeld staat er ‘top 10-plaat’. Maar een voorbeeld met ‘top 10’ als tweede deel van de samenstelling staat er niet bij. Hoe moet dat?

Dirk Caluwé, hoofd van de Taaltelefoon en lid van de Spellingcommissie, heeft laten weten dat in dat geval dezelfde regels gelden. De spelling van het spatiewoord wordt behouden. Juist is dus: boekentop 10. Hij voegt eraan toe dat een streepje aan te bevelen is voor de duidelijkheid van de samenstelling. ‘Boeken-top 10’ kan dus ook.