Niet voor gevoelige kijkers

“De volgende beelden zijn niet geschikt voor gevoelige kijkers.” Mijn vrouw weet dan dat ze onder haar dekentje weg moet duiken. Maar willen ze in het vervolg ook waarschuwen als er koeterwaals komt? Gelukkig kan ik tegen een stoot of ik was met Maria mee ten hemel opgestegen.

Het begon allemaal de dag voor Maria-Hemelvaart. Tussen twee haakjes, eigenlijk moeten we ‘Maria-Tenhemelopneming’ zeggen, want volgens de katholieke leer is Maria niet ten hemel opgestegen maar door God in de hemel opgenomen. Maar dit geheel terzijde. Die dag dus publiceerde een Cubaanse krant foto’s die volgens onze verslaggever op Castro’s tachtigste verjaardag waren ‘getrokken’. “Zouden ze die dan met ‘ne kodak’ gemaakt hebben?”, vroeg ik zuur lachend aan mijn teerbeminde naast me.

Aan de kust heeft het de voorbije dagen flink geregend. “Met het gekende gevolg.” “Ze bedoelt ‘bekend’”, merkte ik schamper op, “maar dat heb ik waarschijnlijk nog niet vaak genoeg gezegd.”

“Het gemeentepersoneel zal samen met vrijwilligers de boel opkuisen.” “Mag het ook schoonmaken zijn?”, gilde ik tegen mijn tv. Vlamingen ‘kuisen’ misschien graag, maar niet in een journaal. Vind ik.

Het werd me helemaal te gortig toen ik hoorde dat de bewoners alle middelen gebruikten om het water te keren. “Keren!? Zouden ze niet vegen bedoelen!”, foeterde ik tegen mijn tv. Waarop mijn vrouw lief zei: “Schatje, keren betekent ook ‘tegenhouden’, hoor.” Soms ben ik té gevoelig.