Anders gaan spellen

Een paar weken geleden was er weer veel verontwaardiging te horen. “Moeten we nu weer anders gaan spellen? Kunnen ze niet gewoon met hun fikken van de spelling afblijven? Ik begrijp nog altijd niks van die tussen-n-ellende.”

Geen paniek, er verandert zo goed als niets aan de spelling. Er komt alleen een nieuwe Woordenlijst, zoals het Groene Boekje officieel heet. Dat was zo afgesproken bij de invoering van de nieuwe spelling in 1995. Om de tien jaar komt er een nieuw Groen Boekje, omdat er in tien jaar tijd nu eenmaal woorden verdwijnen en nieuwe woorden bij komen, bijvoorbeeld uit het Arabisch (‘boerka’), het Japans (‘tsunami’) en het vermaledijde Engels (‘e-mailen’).

In principe mocht er niet aan de regels geraakt worden. Toch heeft de spellingcommissie van de Taalunie er eentje geschrapt. Als het eerste deel van een samenstelling een dierennaam is en het tweede deel een plantkundige aanduiding, spellen we nu geen tussen-n. We spellen nu dus ‘paardebloem’ en ‘kattekruid’. Nooit van gehoord, zeg je? Dat geldt voor de meeste mensen, en daarom wordt die regel geschrapt. Straks spellen we dus ‘paardenbloem’ en ‘kattenkruid’.

Wanneer is straks? Het nieuwe Groene Boekje verschijnt op 15 oktober. Die dag komt ook de nieuwe Grote Van Dale uit. Als alles goed gaat, zullen die twee standaardwerken dezelfde spelling gebruiken. Dat is nu soms wel anders. De Taalunie vraagt dat Vlaanderen en Nederland de nieuwe regels invoeren op 1 augustus 2006. De Vlaamse regering zal daar ‘onverwijld’ werk van maken.