Taalcolumns van Ruud Hendrickx

Cultureel erfgoed

Ik verzamel, verzamelen, verzamelaars, verzamelingen. Met dat lesje Nederlandse woordvorming wil Bert Anciaux het grote publiek, ons dus, warm maken voor het culturele erfgoed van Vlaanderen. Gelijk heeft hij, want alleen al dat degelijke ‘erfgoed’ – proef dat woord eens – maakt het de moeite waard.

Maar wat is cultureel erfgoed? De ploeg van Bert Anciaux omschrijft het op ‘vlaanderen.be’ als ‘roerend en immaterieel erfgoed dat dynamisch in tijd en ruimte gekaderd wordt’. Kijk, dat is nu een aanslag op mijn talige erfgoed (het eigene van mijn taal). Wat moet ik me voorstellen bij dat wollige en naar Frans ruikende ‘dynamisch kaderen in tijd en ruimte’? Hadden de ambtenaren van Bert Anciaux even in het erfgoed van Johan Hendrik van Dale gekeken, dan hadden ze gezien dat ‘kaderen’ daar helemaal geen deel van uitmaakt.

Tot het roerend erfgoed behoren ‘objecten, informaties of andere culturele bronnen die mogelijkheden inhouden van gemeenschappelijke betekenissen’, immaterieel erfgoed is ‘beeldvorming via beschrijving of andere culturele bronnen die mogelijkheden inhouden van gemeenschappelijke betekenissen’. Ook daar is mijn talige erfgoed even niet goed van. ‘Informaties’ klinkt behoorlijk belegen, en waar ‘gemeenschappelijke betekenissen inhouden’ op slaat, mag Bert weten.

Gelukkig spreken de publieksvoorlichters duidelijker taal. Cultureel erfgoed omvat volgens hen ‘al het waardevolle dat wij overgeleverd kregen van onze voorgangers, maar ook de vaste waarden die wij aan deze en volgende generaties doorgeven zoals monumenten, objecten, verhalen, documenten, traditie, enzovoort’. Cultureel erfgoed is dus alles uit ons verleden en heden dat we graag voor de toekomst willen bewaren. Is dat niet duidelijk?

Tijdens het erfgoedweekend kunnen we ons culturele erfgoed gaan bekijken. Met tram en bus mogen we onbeperkt ‘gans’ Vlaanderen door. ‘Gans’, dat is pas Vlaams cultureel erfgoed. Een dagpas ‘aan’ 1,50 euro koop je bij de bestuurder. Dat ‘aan’ hebben we uit het Franse erfgoed overgeleverd gekregen. Weet je wat ik doe? Ik stel mijn verzameling verzorgde taal open. Ook die is cultureel erfgoed.