New Yorkse Sri Lankanen

Een paar weken geleden heb ik lopen kankeren omdat ik te veel fouten in het Groot Dictee had gemaakt. Uiteraard was dat niet mijn schuld, maar wel die van de Woordenlijst. Vind je het erg als ik nog even doorkanker? De Woordenlijst deugt niet, ook omdat ze niet doet wat ze moet doen: de spelling vastleggen. En dan is het hek van de dam.

Herinner je je nog mijn stukje over de landenlijst? Een goed jaar geleden heb ik je ermee kennis laten maken. In dat stukje had ik het over Sierraleoners. De naam is goed, maar de spelling is goed fout. Dat vind ik nu tenminste, want toen wist ik het helemaal niet. De Woordenlijst is namelijk even vergeten te zeggen hoe we zulke afleidingen moeten spellen.

“O ja?”, hoor ik de regieassistenten zeggen die van mij een opfriscursus spelling hebben gekregen. Die aardrijkskundige namen zijn toch wel beregeld in de nieuwe spelling? Nee, hoor. De Woordenlijst zegt alleen maar hoe je de afleidingen spelt van aardrijkskundige namen die met een streepje worden geschreven. Je weet wel: ‘Zuid-Amerikaan’ schrijf je zo omdat de grondvorm ‘Zuid-Amerika’ is.

Over aardrijkskundige namen die uit twee of meer los van elkaar geschreven deel bestaan, zwijgt de Woordenlijst in alle talen. Wat moet je dan met de afleidingen daarvan? Aan elkaar, met streepje, met spaties? Een officiële regel is er niet, dus moeten we er een verzinnen.

Herinner je je ook mijn stekelige opmerking over de commissie Buitenlandse Aardrijkskundige Namen van de Taalunie? Dat zij gewoon honoreren wat de media doen? Goed, laten we dan onze normerende rol maar weer ‘s spelen. Ik decreteer hierbij dat de VRT de spelling van de Grote Van Dale en de Spellingwijzer hanteert.

De regel is simpel: een aardrijkskundige naam behoudt in een afleiding de hoofdletters, spaties en streepjes. In West-Vlaanderen wonen dus West-Vlamingen, in Noord-Holland Noord-Hollanders, in Costa Rica Costa Ricanen en in New York New Yorkers. De Tamiltijgers zijn een Sri Lankaanse onafhankelijkheidsbeweging en in de Sierra Leoonse hoofdstad rommelt het altijd. Is dat klare taal of is dat klare taal?


Deze regeling is uiteindelijk ook officieel geworden.