Wegcode versoepelt? Versoepeld, zal je bedoelen?

Grote kop op vrtnws.be vanmorgen.

Een tiental lezers hebben ons via de meldknop onderaan de pagina laten weten dat er een spelfout in de kop staat. ‘Versoepelt’, dat moet ongetwijfeld ‘versoepeld’ zijn. Toch niet. Het kan, maar het hoeft niet.

‘Versoepelen’ heeft twee betekenissen: soepeler maken én soepeler worden. Het hangt er dus maar van af hoe je het werkwoord interpreteert. ‘Wegcode versoepelt’ betekent: de wegcode wordt soepeler. ‘Wegcode versoepeld’ is dubbelzinnig: de wegcode is soepeler gemaakt of geworden. Aangezien de wegcode pas volgende week soepeler wordt, is ‘versoepelt’ helemaal goed.

Maar er is meer aan de hand. Sommige lezers vinden ook dat we het niet over de ‘wegcode’ moeten hebben. Dat is een leenvertaling van de Franse aanduiding ‘code de la route’. In het Nederlands hebben we het over het verkeersreglement.

Dat klopt. Maar de overheid zelf heeft het vaak over de wegcode. Volgens de meeste naslagwerken behoort het woord tot de standaardtaal in België. De VRT gebruikt het daarom ook, naast ‘verkeersreglement’ uiteraard.