Spelen bange voetballers beter?

Wie bang is, voetbalt beter in tweede klasse.

Dubbelzinnige kop bij de collega’s van Sporza. Spelen tweedeklassers beter als ze bang zijn? Of bedoelen ze iets anders?

Ze bedoelen inderdaad iets anders. Verderop in het artikel lezen we: “Wie bang is bepaalde ploegen te treffen, kan beter in tweede klasse spelen. Voor mij was deze bekermatch tegen Roeselare alvast interessant. Andere spelers hebben zich kunnen bewijzen.”

Taaladvies.net zegt het zo: “Als ‘beter’ aangeeft dat het de voorkeur verdient of aan te raden is om iets te doen, wordt dit woord als bijwoordelijke bepaling in de standaardtaal gewoonlijk gebruikt in combinatie met het hulpwerkwoord ‘kunnen’.” De constructie zonder ‘kunnen’ behoort tot de standaardtaal in België.